sprogimo banga

sprogimo banga
sprogimo banga statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Labai stipriai sprogimo suslėgtos aplinkos (dujų, skysčio, kietojo kūno) sklidimas į visas puses nuo sprogimo vietos. Sprogimo bangos slėgis mažėja tolstant bangai nuo sprogimo vietos. Mažėja ir sprogimo bangos greitis. Gana toli nuo sprogimo vietos sprogimo banga virsta garso banga, sklindančia pastoviuoju greičiu, būdingu tai aplinkai. Pagrindiniai sprogimo bangos parametrai: ↑ perteklinis slėgis bangos fronte, ↑ oro greičio spūdis, perteklinio slėgio veikimo laikas, fronto sklidimo greitis, oro greitis ir temperatūra bangos fronte. atitikmenys: angl. blast wave rus. взрывная волна ryšiai: dar žiūrėkoro greičio spūdis dar žiūrėkperteklinis slėgis dar žiūrėkperteklinis slėgis dar žiūrėksprogimo bangos frontas

Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas. – Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. . 2002.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • sprogimo banga — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Banga, sukelta po sprogimo greitai į atmosferą besiplečiančių karštų dujų. Sprogimo banga pradžioje yra smūgio banga, po to pereina į garso bangą. atitikmenys: angl. blast wave pranc. onde de souffle ryšiai:… …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

  • sprogimo banga — statusas T sritis chemija apibrėžtis Labai stipriai sprogimo suslėgtos terpės sklidimas į visas puses nuo sprogimo vietos. atitikmenys: angl. blast wave; detonation wave; explosion wave rus. взрывная волна …   Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

  • sprogimo banga — statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. blast wave; detonation wave; explosion wave vok. Explosionswelle, f; Luftstoßwelle, f rus. взрывная волна, f pranc. onde d’explosion, f; onde explosive, f …   Fizikos terminų žodynas

  • sprogimo seisminės bangos — statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Mechaniniai virpesiai grunte, kuriuos sukelia sprogimo (smūgio) banga; jie plinta dideliu nuotoliu nuo sprogimo centro. Sprogimo seisminės bangos susidaro galingų įprastinių sprogimų… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • smūgio banga — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Greitai sklindantis slėgio impulsas, sukeltas sprogimo ore, po vandeniu ar po žeme. atitikmenys: angl. shock wave pranc. onde de choc ryšiai: dar žiūrėk – sprogimo banga …   NATO terminų aiškinamasis žodynas

  • smūgio banga — statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Orinė, povandeninė ar požeminė sprogimo banga, kurią sudaro skleidžiamas slėgio impulsas. atitikmenys: angl. shock wave rus. ударная волна …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • branduolinio sprogimo naikinamieji veiksniai — statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Branduolinio sprogimo smūgio, šilumos, šviesos ir ↑ branduolinės radioaktyviosios spinduliuotės poveikis žmogui, medžiagai ir ginkluotei. Branduolinio sprogimo naikinamieji veiksniai… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • branduolinio sprogimo smūgio banga — statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių atitikmenys: angl. nuclear explosion blast rus. ударная волна ядерного взрыва ryšiai: žiūrėk – smūgio banga žiūrėk – smūgio banga žiūrėk – smūgio banga …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • smūgio banga — statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Branduolinio sprogimo naikinamasis veiksnys, jam eikvojama apie 50 % visos sprogimo energijos. Pagrindiniai parametrai: ↑ viršslėgis bangos fronte ir ↑ oro greičio spūdis. Nuo smūgio… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • smūginė banga — statusas T sritis Energetika apibrėžtis Dujose, skystyje arba kietajame kūne viršgarsiniu greičiu sklindanti plona pereinamoji sritis, kurioje staiga padidėja slėgis, tankis, temperatūra ir medžiagos greitis. Smūginė banga atsiranda sprogimo metu …   Aiškinamasis šiluminės ir branduolinės technikos terminų žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”